Joined 8y, 21w ago. Seen 7y, 45w ago.
Vineeth Sukumaran entaannu sNbhvicce? nyaan kurrccuneerN illaarunnu. ttvirrrrrriloo ephbiiloo rriplee taayoo. nyaan tiriccuvrumpollleekkuN itu puurnnmaayuN aprtykssmaayaaloo!!
Jadathendi styN prr... niiyllee poo[?] baa[?]b[?] ?
8y, 21w reply
Jadathendi with power comes great responsibility ~KSEB
8y, 21w reply ¬
Jadathendi angngne atuN pooyi.
8y, 21w reply ¬
Jadathendi ddaa ptttti... ninne tnne.... sNshyikkeenntt
8y, 21w reply ¬
Jadathendi sb vaatttt ?
8y, 21w reply ¬