Joined 8y, 2w ago. Seen 8y, 1w ago.
Jaangkoo Nisskyu ivnivitteN enrre nenyjttekkaannoo aa maangngyullll maavilllee kllerriyaan prrrruu
Vineeth Sukumaran ddaa korngngaa.
Fridayboyy vaav nyenynyttu maangngyullll nisk
Jaangkoo Nisskyu itunnttaakkiyt ssukkuur aannu toonnnnu prtikrnnsheessi kurrvaa
8y, 2w reply ¬
Jaangkoo Nisskyu ivitte entaa nttkknnee?
Realshukkoor tuttngngiill. atiluN mump bNgaallikllokke pnniynveessiccettittuttngngi