Jaangkoo Nisskyu ivnivitteN enrre nenyjttekkaannoo aa maangngyullll maavilllee kllerriyaan prrrruu
Vineeth Sukumaran ddaa korngngaa.
Fridayboyy vaav nyenynyttu maangngyullll nisk
9y, 3w reply
Jaangkoo Nisskyu itunnttaakkiyt ssukkuur aannu toonnnnu prtikrnnsheessi kurrvaa
9y, 4w reply ¬
Jaangkoo Nisskyu ivitte entaa nttkknnee?
Realshukkoor tuttngngiill. atiluN mump bNgaallikllokke pnniynveessiccettittuttngngi
9y, 4w 1 reply