Vineeth Sukumaran entaannu sNbhvicce? nyaan kurrccuneerN illaarunnu. ttvirrrrrriloo ephbiiloo rriplee taayoo. nyaan tiriccuvrumpollleekkuN itu puurnnmaayuN aprtykssmaayaaloo!!
9y, 29w 1 reply ¬
Login or register your account to reply
Jadathendi styN prr... niiyllee poo[?] baa[?]b[?] ?
9y, 29w reply