sb levli[?] cee[?]nn aadytte koottttyN accaay[?]
Joined 8y, 20w ago. Seen 8y, 18w ago.
Nishad nyaan phoottttoo aann udeeshicct :p
Looka njan colour correction orthupoyi...:p
8y, 19w 1 reply
Looka aahaa ipplllee prsyooN tottngngiyoo ...at klkki
8y, 19w reply ¬
Nishad ningngllii kaannunntonnumll ii nyaan..
Looka njnum
8y, 19w 3 replies
Rohit Kurup avllutte aa mnyny pll kaanniccullll ciri!! enrre saarree
Looka mnynymnyny
8y, 19w reply
Rohit Kurup irrngngi irrngngi !!!
Looka karakkalle
8y, 19w reply
Ak__ku ippo varada paratte..
Looka vanna kollam
8y, 19w reply
Looka haay enrre mukhvuN prkaashikkunnu !!! thnx_kseb_currentcut_smartphone
8y, 19w reply ¬
Jooylmoon thiruthalukal...
Looka aa flow il athanu vannathu...thnx :)
8y, 19w reply
Looka "ddaa 5 minirrrr "uvvee (aatmgdN )
Ak__ku ippo varada paratte..
Rohit Kurup irrngngi irrngngi !!!
Looka elllutaanuN vettttaanuN viinnttumelllutnuN ttinrre jiivitN viinnttuN baakki...
Jooylmoon thiruthalukal...
Looka alleeluN pnnttee tntmaarellaaN muuraaccikllaa
8y, 19w reply ¬
Looka that moment has gone Karthik ...
8y, 19w reply ¬
Looka myself a cliche
8y, 19w reply ¬
Looka i[?]sepss[?]le eet lev[?] aannit? limpoo klllinynyullll 6aaN lev[?] poolunntt !!!lost out somewhere!!!
8y, 20w 1 reply ¬
Rohit Kurup at klkki ttttoo!! pitticcirikkinnu
Looka 2014:pheysbukk akk+nntt ddiliirrrr ceyyaan aavshyppetttttin pennkutttti aatmhty ceytu 2015:sbleveeli[?] av[?] uy[?]trrelllunerrrru
8y, 20w reply ¬
Looka Prostitutes in Spain have to wear reflective vests (like highway workers) to reduce accidents.
8y, 20w reply ¬